Fortivision Informatiebeveiliging

Organisatie


Security Health Check (SHC)


De meest geleverde dienst van FortiVision B.V. is de Security Health Check.
Deze wordt gebruikt als startpunt, gericht op het snel inzichtelijk maken van de mate waarin het huidige niveau van beveiliging voldoet aan de gewenste beveiligingsnorm. Een voorbeeld van zo'n norm is de Code voor Informatiebeveiliging, maar ook de in uw branche geldende wet- en regelgeving wordt in de norm meegenomen. De SHC fungeert als een soort thermometer waarmee het beveiligingsniveau van uw organisatie op menselijk, technisch en organisatorisch vlak wordt gemeten. In eventuele vervolgstappen kan op basis van de SHC een informatiebeveiligingsbeleid en een informatiebeveiligingsplan worden opgesteld en geïmplementeerd. De Security Health Check kan ook periodiek worden uitgevoerd.


Beleidsadvies


Menige organisatie heeft inmiddels een informatiebeveiligingsbeleid gedefinieerd, andere staan op het punt dat te gaan doen. Dat het hebben van een beleid met betrekking tot informatiebeveiliging een must is, daaraan twijfelt niemand meer. Door onze uitgebreide ervaring op dit terrein zijn wij uitstekend in staat u te assisteren bij het opstellen of het upgraden van uw informatiebeveiligingsbeleid.


Dienstbeschrijving?

Back