Fortivision Informatiebeveiliging

Mens


Heeft u fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen en zijn ze effectief?
Hoe hoog is het bewustzijn van uw medewerkers?

Mysteryman

De MysteryMan onderzoekt op locatie de genomen beveiligingsmaatregelen waarbij de effectiviteit van de informatiebeveiliging wordt gemeten op het snijvlak van procedures, fysieke beveiligingsmaatregelen en menselijke factoren. Dit doet hij door zich tijdens kantooruren toegang te verschaffen tot beveiligde delen van uw pand en daar te toetsen hoe eenvoudig vertrouwelijke informatie is te benaderen. Ook kan de MysteryMan proberen uw personeel via de telefoon, e-mail of met andere middelen te verleiden tot het afgeven van vertrouwelijke informatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van "social engineering". U verkrijgt hiermee inzicht in welke rol uw personeel speelt bij informatiebeveiliging zodat u beter in staat bent om uw medewerkers te helpen goed om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Security Awareness Programma

Iedereen heeft in een organisatie een belangrijke rol bij het beschermen van bedrijfsinformatie en het voorkomen van incidenten, ook wanneer de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is toegewezen aan een of enkele personen.
Alleen, hoe krijgt een organisatie deze boodschap tussen de oren van haar medewerkers? Hoe zorg je als organisatie ervoor dat je medewerkers de getroffen technische en organisatorische maatregelen ondersteunen en niet, al dan niet bewust, doorkruisen. En minstens even belangrijk: hoe kan een organisatie de attitude en het gedrag van haar medewerkers beïnvloeden en hoe zorgt ze er voor dat medewerkers niet terugvallen in oude, vaak onveilige patronen? De mogelijkheden zijn legio. Wij zetten ze graag voor u op een rijtje.


Dienstbeschrijving?

Back