Fortivision Informatiebeveiliging

Techniek

Penetratietest Informatievoorziening


Een penetratietest is een gesimuleerde aanval op een server, netwerk of (web-)applicatie.
Er wordt daadwerkelijk een poging gedaan om binnen te dringen, waardoor een goed beeld ontstaat van hoe goed de onderzochte systemen bestand zijn tegen aanvallen van kwaadwillende personen en organisaties, zowel van buitenaf als van binnenuit uw organisatie. Bij de penetratietest vindt een verificatie plaats van de daadwerkelijke werking van beveiligingsmaatregelen, en niet alleen van de aanwezigheid ervan.


Dienstbeschrijving?

Back